<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=151809838993421&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Funksjoner

Modul

Funksjon

Beskrivelse

Navigasjonsmeny

Generelt

Navigasjonen i appen styres fra administrasjonsgrensesnittet, og det er her man styrer hvilket innhold som skal vises til brukerne.

Navigasjonsmenyen kan settes opp unkt for hver enkel app, og kan ha individuelle ikoner for hvert navigasjonspunkt. Disse kan velges fra appens bibliotek eller man kan laste opp egne ikoner.

Drag and drop sortering

Menyen kan sorteres med drag and drop i administrasjonsgrensesnittet.

2 nivåer

Navigasjonsmenyen kan inneholde dropdown punkter hvor nivå 2 vises som en dropdown undermeny i appen.

Gruppestyring av synlighet

Alle punkter i navigasjonen kan settes til å være synlig for alle eller bestemte grupper.

Nyhetsfeed

Generelt

Nyhetsfeed eller timeline er det første man ser når man kommer inn i appen. Her vil man se deltakernes statusmeldinger, promoterte meldinger og oppdateringer fra eventet. Nyhetsfeeden er mye likt det man finner på andre kjente sosiale medier slik som Facebook, Instagram, Twitter og linkedIn

Promotert melding

En promotert melding er en statusmelding postet i nyhetsfeeden av event administratorer. Disse meldingene kan inneholde tekst og bilde eller video samt linkes til interne eller eksterne nettsider.

 • tidsstyring

En promotert melding kan tidsstyres. Dette vil si at man legger inn en tid for når meldingen skal dukke opp øverst i nyhetsfeeden og en tid for når den skal slutte og være øverst i nyhetsfeeden.

Dersom to eller flere promoterte meldinger er aktive på samme tidspunkt, vil den som går ut sist ligge øverst.

Når tidsrommet for festing til toppen er gått ut vil meldingen følge de resterende postene naturlig nedover i nyhetsfeeden dersom ikke annet er angitt i synlighets innstillinger.

 • kun tekst

En promotert melding kan inneholde kun tekst. Teksten kan inneholde enkel formatering.

 • bilde

Dersom man ønsker kan en promotert melding inneholde et bilde. Dette legger seg som standard over teksten.

 • video

Dersom man ønsker kan en promotert melding inneholde en video. >Denne legger seg som standard over eventuell tekst.

 • linkemetoder

Dersom man ønsker og legge til en link til annet innhold i appen kan dette gjøres. Man kan da velge om denne linken skal vises som en knapp eller om den skal være knyttet til bilde. Eventuelt kan man velge at både bilde og knapp er linket.

 • synlighetsinnstillinger

Alle promoterte meldinger kan være synlige for bestemte grupper.

Det er også mulig og markere den promoterte meldingen slik at den forsvinner når tidsrommet for festing til toppen er gått ut.

Deltakermelding

Alle deltakere kan poste statusmeldinger ved og klikke på ikonene i bunn av appen. Disse kan inneholde både tekst bilder og video

 • med bilde

Deltakeren kan ta et bilde direkte i appen eller velge et bilde fra sitt bildearkiv. Bildet vil bli klippet slik at det vises kvadratisk på siden.

 • med video

Deltakeren kan velge eller ta en video direkte i appen og laste opp til appen.

 • Likes

Alle deltakere kan “like” andre deltakeres innlegg.

 • Kommentarer

Alle deltakere kan kommentere et innlegg og dermed skape diskusjoner rundt dette.

 • Hashtags

Alle statusoppdateringer har støtte for #hashtags slik at man eventuelt kan klikke på disse og se andre innlegg med samme hashtag

Infosider

Generelt

I appen kan administratorer opprette informasjonssider, som er “statiske” sider med tekst, bilder og videoer. Samt at disse også kan inneholde en del spesialinnhold basert på deltakerinfo og lignende

Kategorier

Det kan opprettes kategorier hvor infosider legges inn under. Dette for å kunne bruke blogg og/eller faq visning i appen som beskrevet under

Normalvisning

Med normalvisning linkes det direkte til en infoside fra navigasjonsmenyen, fra en annen infoside eller fra en promotert melding.

Siden vil da vises i sin helhet slik den er satt opp av forfatter

Blogg visning

Med bloggvisning linkes det til en blogg side der infosidene fra en bestemt kategori listes opp med overskrift og en kort ingress med den siste øverst. Brukeren kan så klikke på den artikkelen han ønsker og så bli tatt til normalvisningen av denne siden.

FAQ visning

Ved FAQ visning linkes det til en bestemt kategori. Her vises overskriftene på alle infosidene i denne kategorien. Brukeren kan så klikke på overskriften og selve sidens innhold vil bli synlig under overskriften.

Muligheter:

 • Flettemuligheter

Man kan flette inn en rekke felter fra den enkelte brukers profil slik som navn, adresse, ekstrafelter og annet.

 • linker

Man kan opprette linker til annet appinhold eller til eksterne sider.

 • inApp linker

Opprette linker til alt innhold internt i appen

 • inApp button linker

Dersom man ønsker kan man sette inn spesielle knapper som linker til annet innhold i appen

 • bilder

Man kan sette inn bilder direkte i teksten der man ønsker på en infoside. Med den innebyggede editoren i administrasjonsområdet kan også bilder lastes opp, beskjæres, resizes og gjøre andre enkle redigeringer.

 • video

Via en egen meny kan man sette inn videoer fra appens videoarkiv

Det finnes også muligheter for å sette inn videoer fra YouTube og Vimeo

 • audio        

Via en egen meny kan man sette inn audiofiler fra appens audioarkiv

 • andre muligheter

Editoren i administrasjonsområdet gir også muligheter for tekstformatering av forskjellige slag, tabeller og andre typiske tekstbehandler muligheter.

Agenda

Flere agendaer

En app kan inneholde flere agendaer, men det normale er at den inneholder kun en. Dersom det er flere agendaer i en app kan dette være av praktiske grunner slik som:

Sesjoner

Alle agendaer inneholder flere sesjoner. Dette er selve aktivitetspunktene i agendaen. En sesjon har et start og et sluttidspunkt, en tittel, tekstinformasjon, bilde, video og annen info

Spor/tema

Det kan opprettes flere spor/tema som hver sesjon kan knyttes til. Dette er praktisk dersom man f.eks. har flere parallelle sesjoner

Min Agenda

Dersom aktivisert kan deltakerne legge sesjoner til på sin agenda, og dermed bygge opp sitt eget program.

Booking

Dersom aktivisert kan sesjoner settes opp slik at deltakere kan booke sin plass på den enkelte sesjon. Her kan det også sette parametere for hvor mange plasser som er tilgjengelige, om det er mulig og sette seg på venteliste etc.

Rating

Hvis aktivisert kan deltakere legge inn sin rating av den enkelte sesjon.

Notater

Deltakere kan ta notater direkte på hver sesjon og senere finne disse under sin profil og få dem tilsendt som email

Polls

Dersom man øsnker kan det opprettes multiple choice polls/meningsmålinger på sesjonene. Resultatet fra slike kan vises live på storskjerm under sesjonen

Spørsmål

Det kan opprettes mulighet for deltakere til å sende inn spørsmål på forhånd eller live under en sesjon. Disse spørsmålene kan vises på storskjerm styrt av foredragsholder via et nettbrett eller av produksjonen.

Foredragsholdere

På sesjonen vil man finne en liste over hvilke foredragsholdere som er tilknyttet denne med link til foredragsholderens profil

Bordplassering

Det kan opprettes bordplassering på hver sesjon. Den enkelte bruker vil da kunne klikke på en knapp for å se hvilken bordplassering han har under sesjonen.

Foredragsholdere

Liste over foredragsholdere

I navigasjnen kan man opprette en link til en liste over alle foredragsholdere. Disse blir da presentert med bilde, navn og kort info i en liste. Ved og klikke i listen kommer man inn på foredragsholderens profil

Profil

Alle foredragsholdere har en egen profil i appen. D>enne kan inneholde bilde, navn, tittel, kontaktinformasjon samt en informasjonstekst som også kan inneholde bilder og video.

Utstillere

Liste over utstillere

Link til en liste med utstillere kan presentere. Denne listen inneholder utstillerens logo og navn. Ved å klikke i listen kommer brukeren til de forskjellige utstillernes profil

Profil

På profilen finnes i tillegg til navn og logo:

 • Generell info

Generell informasjon om utstilleren. Dette kan inkludere tekst, bilder og videoer.

 • kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon inneholder adresse, telefon, e-post og linker til sosiale medier og  web

 • Deltakere fra foredragsholder

På profilen til den enkelte utstiller kan man også finne link til brukerprofilen på de brukerne i appen som er tilknyttet utstilleren.

 • Lead generering

Alle brukere av appen kan klikke på en “kontakt meg” knapp på utstillerens profil. Utstilleren vil da få tilsendt denne brukerens kontaktdata som en lead via email

 • Messe/ app tilbud

Hvis aktivisert kan en utstiller legge inn egene messe/event tilbud på sin profil. Disse kan det linkes direkte til fra f.eks. promoterte meldinger.

 • Quiz

Hvis aktivert kan det opprettes egne quiz på den enkelte utstillers profil.

Kategorier

Alle utstillere kan deles inn i kategorier som brukes ved nominering/avstemninger

Nominering/ avstemning

Det er et eget system der brukere av appen kan stemme på sin favorittutstiller innenfor de forskjellige kategoriene. Dette kan brukes til f.eks. award sermonier, eller som en ren tilbakemelding.

Registrering

Generelt

Det finnes et eget enkelt registreringssystem som er tilknyttet appen. Med dette kan arrangører opprette egne påmeldingssider til sine events.

Invitasjoner

Systemet inkluderer en egen modul for å sende ut invitasjoner til forhåndsdefinerte lister.

 • email invitasjon

Invitasjonen kan sendes som e-mail til de enkelte registrerte i listen. Hver enkelt mottaker får en egen privat link slik at store deler av registreringen vil være forhåndsdefinert ved besøk til landingssiden.

Alle e-mailer kan inneholde en lang rekke flettefelter med informasjon fra de individuelle deltakernes data.

 • oppfølging

Det kan sendes ut oppfølgingsmailer til inviterte som ikke allerede harr meldt sg på eller registrert at de ikke ønsker og delta.

 • import

Invitasjonslister kan importeres fra excell eller csv filer direkte inn i systemet.

Landingsside

I forbindelse med registreringen sette det opp en egen landings- og registreringsside for eventet. Denne er responsiv og har egen design. Siden kan inneholde i tillegg til registrering også informasjon om eventet, video, slideshow og annen informasjon.

Registrering

Systemet inkluderer et enkelt, men spesifikt registreringssystem hvor mye informasjon kan hentes inn:

 • Deltaker data

Inkluderer deltakerens navn, adresse, email, firma opplysninger og andre kontaktdetaljer.

 • Måltider

Det kan merkes av hvorvidt deltakeren ønsker frokost, lunsj, middag.

 • Overnatting

Det kan merkes av om deltakeren ønsker overnatting

 • Allergener

Hvis deltakeren har allergier kan han merke av dette i en liste som er tilsvarende den som er satt i kravene fra Mattilsynet til merking av allergener.

 • Annen info

Eget felt med andre opplysninger hvor deltakeren kan gi opplysninger han/hun ikke har kunnet gi andre steder i registreringen.

Registrering i app

Alle registreringer vil også automatisk få opprettet en egen profil i event appen.

 • automatisk utsending

Dersom aktivisert vil påmeldte automatisk få tilsendt SMS med sin private link til event appen så fort registreringen er gjennomført.

Innlogging og endring

Alle påmeldte vil kunne logge inn via landingssiden og oppdatere eller endre sin registrering.

Billett og scanning

QR billett

Alle brukere i appen vil ha en egen QR-kode som billett i systemet. Denne kan vises frem ved å linke fra navigasjonsmenyen eller fra en promotert melding. Billetten kan benyttes i flere sammenhenger som beskrevet under.

QR scanner

Tappin QR Scanner som kan lastes ned fra AppStore eller Google Play kan benyttes for å registrere inn deltakere på eventet eller på de forskjellige sesjonene.

Innregistreringsmuligheter

Billett systemet gir muligheter til å scanne inn deltakere på:

 • Eventet generelt

Deltakere kan registreres inn på selve eventet ved å scanne QR koden med Tappin QR Scanner ved inngangen

 • Enkeltsesjoner

Man kan også registrere inn deltakere på enkeltsesjoner. Dette kan gjøres som en ren registrering av deltakere, eller det kan være knyttet opp mot booking/grupper slik at man kun slipper inn de som har gyldig billett.

Deltakere

Liste over deltakere

Alle deltakere (med unntak av skjulte) kan presenteres i en generell liste, eller som en gruppeliste i appen.

Listen inneholder deltakerens bilde, tittel og firma. Ved å klikke i listen kommer man inn på de forskjellige brukernes profil

Grupper

Deltakerne kan deles inn i grupper, og en deltaker kan være medlem av flere grupper. Les mer om dette under gruppemodulen.

Profil

Deltakerens profil inneholder bilde, navn, tittel, firma og generell informasjon om deltakeren. Man finner også eventuelle linker til sosiale medier, web etc.

På profilen til deltakeren finner man også en oversikt over deltakerens statusoppdateringer, samt mulighet for å chatte med deltakeren.

Alle deltakere har mulighet til å oppdatere sin egen profil

Email og mobilnummer er skjult i den offentlige profilen.

Chat og kommunikasjon

Deltakere kan chatte/sende meldinger til andre deltakere i appen. Dette fungerer som en livechat, men meldinger kan også sendes og besvares senere. Alle chatter er private og deles ikke med f.eks. arrangør.

Skjulte brukere

En bruker kan om han ønsker være skjult og dermed ikke vises i listen over deltakere. Dersom en skjult bruker selv velger og poste noe på nyhetsfeeden vil derimot navn og bilde være synlig her inkludert en link til deltakerens profil

Grupper

Grupper generelt

Det kan opprettes et ubegrenset antall grupper i appen. Disse kan benyttes for internt bruk f.eks. i forbindelse med kommunikasjon, eller de kan benyttes for å vise eller skjule spesifikt innhold til forskjellige grupper.

Gruppesider

Offentlige grupper kan vises til deltakere via navigasjonsmenyen. Slike gruppesider vil kun være tilgjengelig for de som er medlem av gruppen, og de vil kunne poste og diskutere internt i gruppen fra denne siden, samt see hvilke andre brukere som er medlemmer.

Gruppestyrt innhold

Alt innhold i appen kan gruppestyres. Dette gjør at man kan poste promoterte meldinger som kun er synlige for en eller flere grupper, ha navigasjonspunkter som kun synes for bestemte grupper osv.

Skjulte grupper

Skjulte grupper er grupper som kun er tilgjengelig for administrasjon. Dette brukes ofte for å kunne kommunisere med kun en bestemt gruppe via SMS, Email eller push.

Gameification

Generelt

Gameification eller spillifisering er en rekke muligheter for å aktivisere brukere av appen gjennom spill og lek som samtidig gir kunnskapsoverføring.

Polls/ meningsmålinger

Det kan opprettes egne meningsmålinger/polls som kan knyttes til f.eks. bestemte sesjoner. Disse kan gjennomføres og resultatene vises Live på storskjerm under sesjonen.

Fritekstsspørsmål

Fritekstspørsmål kan opprettes slik at deltakere kan sende spørsmål til f.eks. en foredragsholder i forbindelse med en sesjon, eller som generelle spørsmål til arrangør. Spørsmål/svar kan vises individuelt på storskjerm via en egen administrasjonsmodul på nettbrett.

Quiz

Det kan opprettes quizer med multiple choice svar der man kan teste deltakernes kunnskap eller som ren underholdning eller konkurranser.

Quizer kan også knyttes til utstillere.

Rebus

Man kan opprette egne rebuser der man ved hjelp av storytelling kan sende deltakerne på en reise hvor man må svare på spørsmål, ta bilder, ta en video eller skrive tekster.

Utslagsquiz

Utslagsquiz er en quiz som gjennomføres LIVE i salen. Her vil alle deltakerne gjennomføre en quiz der de blir kastet ut etterhvert som de svarer feil på et spørsmål. Resultatet vises live på storskjerm hvor man til enhver tid kan se hvor mange deltakere som fortsatt er med, og ettersom det blir færre også navnene og profilbildene til disse.

Dette er en svært engasjerende og underholdene form for gameification.

Avansert spill

Kommer høsten 2018

Dette er et svært fleksibelt spill der deltakere vil få poeng basert på definerte aktiviteter i appen. Grunnprinsippet er at deltakerne må besvare faglig relaterte spørsmål for å holde liv i sin spillprofil i 24 timer av gangen. Svaret på hvert spørsmål gir et satt antall timer med liv. Dersom deltakeren ikke klarer og bygge 24 timer med liv via quizen, må deltakeren utføre bestemte oppgaver i appen slik som f.eks. kommentere, poste bilder og videoer, svare på meningsmålinger eller svare på spørsmål fra systemets generelle quizdatabase.

Topplister/ badges

Kommer Q3 2018

Basert på aktiviteter i appen vil deltakere få poeng i et poengsystem. Etterhvert som deltakerne oppnår forhåndssatte poengsummer vil de motta badges som en slags reward. Disse vil vises på deltakerens profil.

Det kan også vises en egen toppliste i appen for å engasjere deltakere til å bruke appen mer.

Kommunikasjon

Generelt

Kommunikasjon er en stor del av alle arrangementer, derfor er kommunikasjonsmulighetene med Tappin to Event appen omfattende.

SMS

SMS er den mest effektive  formen for kommunikasjon. Disse leses innen 30 sekunder fra mottak av 98% av mottakerne.

Email

Email er effektivt for lengere meldinger og informasjon.

Push

Push fungerer kun til de som har installert native versjonen av appen. Og vil dukke opp som et varsel på brukerens telefon dersom brukeren ikke har deaktivert mottak av push meldinger fra appen.

Flettemuligheter

Alle meldinger kan inneholde flettefelter med data om brukeren. Dette inkluderer f.eks. navn, passord, brukerens private link til web-appen med mer.

Filtreringsmuligheter

Når man sender kommunikasjon til app deltakere kan man filtrere hvem som skal motta meldingene.

 • Alle

Man sender meldingen til alle registrerte brukere

 • Ikke aktive

Man sender melding til alle registrerte brukere som ennå ikke har besøkt appen,.

 • Aktive

Man sender melding til alle brukere som har vært inne i appen.

 • Grupper

Man sender melding til alle medlemmer av en eller flere brukere

 • Enkeltbrukere

Man sender meldingen til en eller flere enkeltbrukere.

Chat og inApp

Deltakere kan chatte live seg i mellom.

Kommer våren 2018:

Arrangør kan chatte direkte med enkeltdeltakere.

Kart

Google maps

I administrasjonssystemet kan man inkludere kart fra Google Maps som kan vises som egen side i appen.

Video

Videoarkiv

I administrasjonen finner man et arkiv med alle videoer lastet opp fra administrasjonen. Man kan også linke direkte til et videoarkiv fra navigasjonsmenyen, eller man kan linke direkte til en bestemt video.

Laste opp videoer

Videoer kan lastes opp i administrasjonsgrensesnittet.

Det er ingen begrensning på lengde, og appen støtter alle kjente videoformater.

Videoer blir automatisk konvertert til mp4 format av systemet, og kan lastes ned i etterkant.

HD video støttes.

Audio

Audioarkiv

I administrasjonen finner man et arkiv med alle audio filer som lastet opp.

Laste opp audio filer

Audio filer kan lastes opp i administrasjonsgrensesnittet.

Det er ingen begrensning på lengde.

Bilder

Gallerier

Fra administrasjonen kan man opprette egne bildegallerier det kan linkes til fra navigasjonen.

Disse bildene kan også benyttes i informasjonssider.

Laste opp bilder

Bilder kan lastes opp enkeltvis eller man kan benytte drag and drop funksjonalitet for å laste opp flere bilder samtidig inn i bestemte gallerier.

Statistikk

Statistikk generator

I administrasjonssystemet finnes det en statistikk generator hvor man kan hente ut detaljert statistikk om bruken av appen.

Disse rapportene kan ses i appen, skrives ut eller lastes ned som pdf filer.

Rådata

Det finnes også muligheter for å se mer detaljert statistikk, samt laste den rådata om bruken på forespørsel.

Presenter

Genrelt

Presenter modulen er en modul man finner i administrasjonsgrensesnittet for å vise diverse data fra appen på storskjerm.

Live Polls

Man kan vise resultater fra live polls på storskjerm hvor resultatene oppdateres automatisk etterhvert som de kommer inn.

Wordclouds

Basert på svar fra fritekstspørsmål kan det vises wordclouds hvor de mest brukte ordene er størst osv.

Fritekst

Enkeltsvar/spørsmål fra deltakere kan vises på storskjerm under sesjoner eller annet. Disse kan styres via eget nettbrett, eller man kan vise frem en autorotator som automatisk roterer melleom inkommende svar/spørsmål

Utslagsquiz

Utslagsquiz live resultater

Slideshow

Man kan vise frem slideshow av bilder som er kommet inn på nyhetsfeeden.

Eventwall

Her kan man vise frem en mosaikk med profilbilder av brukerne. Bildene hentes frem tilfeldig og roteres automatisk for å skape “liv” i bildet.

Eventwall med info

På eventwallen kan det legges et overlay med tekstmelding. Dette er f.eks. fint og bruke på skjermer i pauseområder hvor man kan gi beskjeder av typen; “neste sesjon starter kl. 14:30”

Nyhetsticker

Man viser en “ticker” hvor de siste statusmeldingene fra deltakere i nyhetsfeeden kommer frem. Dette kan f.eks. vises som en slags feed på en av sidene på en storskjerm eller lignende.

Tickeren er responsive.