<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=151809838993421&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tappin to Groupwork

 

Tappin to Groupwork er separat produkt for å arrangere gruppearbeid under kongresser/ møter etc. Gruppearbeidet utføres normalt i grupper på 5 - 10 personer hvorav hver gruppe har et nettbrett hver hvor besvarelser/ oppgaver sendes inn.

Nettbrett

Nettbrettene som benyttes er 10.1” Android nettbrett, men kan også være iPads eller andre nettbrett i andre størrelser. På nettbrettene vil det være installert en egen Groupwork app hvor gruppearbeidet gjennomføres.groupwork
groupwork

Mange typer spørsmål

Et gruppearbeid kan bestå av hvor mange spørsmål/oppgaver man ønsker. Og hver spørsmål kan være en av de følgende typer oppgaver:

 • Fritekst spørsmål - gruppen skriver inn en tekst som svar
 • Multiple choice - gruppen velger et alternativt svar blant flere (inntil 10)
 • Kort tekst - ett ord eller et kort uttrykk, som gjerne brukes i ordsky eller lignende i etterkant
 • Bilde - ta et bilde og last opp. (kan kombineres med fritekst)
 • Video - ta video og last opp
 • Rangering - ranger inntil 10 utsagn fra x til y
 • Kalkuler - kalkuler noe og anngi svaret som et tallInteraksjon med scene

Svar kan vises på storskjerm vi en styringsapp eller fra administrasjonsgrensesnittet.

 • Fritekstsvar
 • Polls
 • Quiz resultater
 • Rangeringer
 • Snitt
 • Bilder
 • Videogroupwork